همدردی


- باهاش کنار اومده‏م..
- ...
- دروغ گفتم!
-...
- تف! بو می‏دی! اه!
-...

شب بی من رفتنت خوش..


معجزه ای رخ نخواهد داد..

تو می روی

من محو می شوم

به همین تلخی!

برای آخرین بار، خدا تورا...


آخرین.. آخرین.. آخرین دیدار... پر اضطراب!

آخرین.. آخرین.. آخرین بوسه... شتاب زده، پرهراس!

آخرین.. آخرین.. آخری.. آخ..

آخ!

آخ! اگر فهمیده بودم..

دست از سر صورتت بر نمی داشتم...
Your faith will lead love where it has to go*


تکلیف و روشن کن..

وقتی کنارتم عاشق‏ترم
یا وقتی به یادتم؟


  • پ-ن: Tell him- Celine Dion*

مرگ یه بار.. شیون هم یه بار..

بکش مرا اما

لنگ در هوا

نگه ندارم

زجرکشی

جرمش بیشتر است...

اونیکه لختش قشنگه


از پذیرفتن خانم‏های بدحجاب معذوریم..


بی تو..


فکر می‏کنی بشه زندگی کرد؟

گیج و مبهوتصبح هایی که دلت نمی‏خواد چشم‏هات و باز کنی...

بیا بیا که نگارت شوم...دیر برنگرد..

رد نگاهم که از صورتت پاک شه،
یخ دوریم قلبت و می‏پوشونه..

دیر برنگرد..

نگاهم تاب دیدن قلب یخی نداره.