آرام جان


یک سری حرفها شما رو از نوک صخره ی تیزی که یه لنگه پا روش واسادین بغل می کنن میارن می شونن رو یه کاناپه ی نرم پر از کوسن پَر


7 اوریل

0 فحش اساسی:

ارسال یک نظر