برای آخرین بار، خدا تورا...


آخرین.. آخرین.. آخرین دیدار... پر اضطراب!

آخرین.. آخرین.. آخرین بوسه... شتاب زده، پرهراس!

آخرین.. آخرین.. آخری.. آخ..

آخ!

آخ! اگر فهمیده بودم..

دست از سر صورتت بر نمی داشتم...
3 فحش اساسی:

راحله گفت...

:|

cupidgecko گفت...

همه همدردی کنن؟..... باشه... منم این آخرین کامنتم رو میذارم و میرم... تو بگو... تو که دیگه نمینوشتی و حالا... بدون یک کلمه صد تا حرف و فحش میدی بگو... بگو و ادامه بده...
آهای..خانوم آقا... همدردی کنید... من اون شیطان بزرگم که مثل اینکه همه از بالا تا پایین بهش نیاز دارن تا نگن خودشون چقدر مقصرند چقدر بی انصافند چقدر ... چقدر خوبند...چقدر با محبتند... چقدر با وفاند... چقدر ...

صفورا گفت...

اخ که حال کردم

ارسال یک نظر