بیا بیا که نگارت شوم...دیر برنگرد..

رد نگاهم که از صورتت پاک شه،
یخ دوریم قلبت و می‏پوشونه..

دیر برنگرد..

نگاهم تاب دیدن قلب یخی نداره.

3 فحش اساسی:

حاشيه ها گفت...

يك كاملن ناآرام ِ به شدت نا ‌آرام...

راحله گفت...

درست به موقع برمیگرده...مطمئن باش

غزل گفت...

دیر برنگرد خونه
رسیدی زنگ بزن
به فکر مادرتم باش

D:

ارسال یک نظر