بازیافتچارپنج تا ازین دردهامون رو هم دستچین کردیم، ریختیم تو کیسه؛ ساعت نه بذاریم دم در، آقایون پاکیزگی بیان ببرن بسوزونن خلاص شیم

0 فحش اساسی:

ارسال یک نظر