نبودیم...از پنجره دیدم اومدی؛ صدات زدم؛ نشنیدی

از پنجره دور شدم؛ سرت رو بالا آوردی؛ پشت پنجره نبودم

انگار نه من منتظر تو بودم،
نه تو به یاد من

0 فحش اساسی:

ارسال یک نظر