کره‏ی شمالی نم پس می‏دهد

من بهش می‏گم معجزه

تو شاید بگی شل شدن طناب!

هرچی که هست، انگار راهی باز شده اینجا!

0 فحش اساسی:

ارسال یک نظر