اعتماد به نفس: زیر صفر

.
.
.

وقتی هیچ خاطره ی خوشی نذاشتی که طرف دلش واست تنگ شه!

2 فحش اساسی:

رضا گفت...

ها؟ خاطره؟ خوش؟ تنگ؟ بام؟ شیب؟....

ناشناس گفت...

هنوووو ..... ای

ارسال یک نظر