و حدیث احمقانه لبخند می زند..


- فک کن! آدم چقد باید احمق باشه که موقع رقص اخم کنه!
- حدیث هم موقع رقص اخم می کنه..
-همم! خب حدیث اخمش شیرینه!
- به هرحال اخم می کنه.


1 فحش اساسی:

رالی حله گفت...

حدیث اخمشم قشنگه

هوووووووووووووووق

ارسال یک نظر