اشتراکات


کاناپه‏ی مشترک
رویاهای مشترک
کتابهای مشترک
خاطرات مشترک
..
..
..

درد مشترک

6 فحش اساسی:

راحیل گفت...

این درد مشترک هرگز جداجدا درمان نمی شود

رضا گفت...

درسته که درد مشترک هرگز جداجدا درمان نمیشه ولی تضمینی هم نیست که در "با هم بودن" هم درمان بشه

ناشناس گفت...

الان کامنت بذارم که من درد مشترکم مرا فریاد کن و این حرفا؟

;-)

اردیبهشتی ته نشین شده گفت...

"همراه" شو عزیز بلکه با همراهی درمان بشه.
همراهی لزوما به معنای با هم بودن نیست. (0;

راحیل گفت...

رضا حرفت رو خیلی قبول دارم خیلی

عطیه گفت...

این درد مشترک
هرگز جدا جدا درمان نمی شود

ارسال یک نظر