حاحاحافظ


به رحمت سر زلف تو واثقم

ورنه

کشش چو نبود از آنسو
چه سود

کوشیدن

6 فحش اساسی:

رضا گفت...

به سرعت کامنت گذاشتن ما هم واثق باش.
همین جوری زارت و زارت رو هم پست میزاری!!

راحیل گفت...

من گفته باشم که از چندین ساعت پیش هی اومدم اینجا ولی زبانم قاصر بود از بیان چیزی
دارم میگم که یعنی بهانه نیاور کسی بخواد کامنت بده میده
(مثلن)

ناشناس گفت...

بابا پست خفن گذار
بابا ایول

مصطفی موسوی گفت...

انقدر من بدم میاد از این حافظ
مرتیکه لَش

مصطفی موسوی گفت...

خلاصه این همه لفاظی اینه:

ریده ای به الک ای عشق

مصطفا گفت...

در دست سرِ مویی از آن زلف درازم....بعله
حزرت حافز

ارسال یک نظر