ان درزهای ننه بزرگ

.

.

نازی! هیچ کس و هیچ چیز و با چنگ و دندون نیگه ندار! چنگ و دندون فقط یارو رو جرواجر می کنه؛ هیچیم آخرش به تو نمی ماسه!

گفته باشم!

5 فحش اساسی:

راحیل گفت...

آخ گفتی ننه بزرگ جان جان

رضا گفت...

جالبه که برعکسش همه خوششون میاد که یکی با چنگ و دندون نگهشون داره

ناشناس گفت...

یه تیکه ش هم برسه من قانعم

کانفیوزیوز گفت...

ما که آخرشم نفهمیدیم کروکودیل کیه نازی کیه آدامس کیه راسو کیه ننه کیه آروم کیه نا آروم کیه من کیم اینجا کجاس کی .... و اصلا بابا چراغا رو روشن کنین ببینیم کی به کیه

ناشناس گفت...

خدا می دونه چقدر با این چیزی که نوشتی موافقم...پدرم می گه کسی که یه بارم از رفتن حرف بزنه دیگه رفته...تا حد خوبی منم با پدر موافق شدم ای روزها... کسی هم که بره دیگه رفته و هرگز بازگشتی مثل روزای قبل وجود نخواهد داشت...

ارسال یک نظر