اکراه فی الاتفاق البد



تا قبل از رخ دادن یه اتفاق بد، بهش فکر نکنین..
به وقتش که سرویس شدین خودتون می فهمین که در هر حال کاری از دستتون برنمیومده!


2 فحش اساسی:

راح له گفت...

آره بابا
من دارم الان رو خریت کار میکنم
دیگه چن وخ دیگه راحت میتونم خودمو بزنم به خریت و دردم نیاد اصن

رضا گفت...

در مورد اتفاقای خوب هم نباید قبلش بهش فک کرد
یهو اتفاق بیفته لذتش بیشتره

ارسال یک نظر