اکراه فی الاتفاق البدتا قبل از رخ دادن یه اتفاق بد، بهش فکر نکنین..
به وقتش که سرویس شدین خودتون می فهمین که در هر حال کاری از دستتون برنمیومده!


2 فحش اساسی:

راح له گفت...

آره بابا
من دارم الان رو خریت کار میکنم
دیگه چن وخ دیگه راحت میتونم خودمو بزنم به خریت و دردم نیاد اصن

رضا گفت...

در مورد اتفاقای خوب هم نباید قبلش بهش فک کرد
یهو اتفاق بیفته لذتش بیشتره

ارسال یک نظر