از متروسواری هادختره تو مترو داد زد: خانوما لطفن یه دقه پاهاتون رو بالا پایین کنین این چادر من یه جا زیر پای یکی گیر کرده

چند ثانیه بعد داد زد: مرسی خانوما. درومد

0 فحش اساسی:

ارسال یک نظر