بر ماستیه سری فکرها هم مثل شن و ماسه می مونن؛ 
هرچی هم مغزت رو بتکونی، آخر سر یه سریشون لای درز و دورزها گیر می کنن و بیرون نمیان

0 فحش اساسی:

ارسال یک نظر